Znakowanie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego informacje o zawartości surowców słodzących i substancji słodzących w produk­tach żywnościowych są obowiązkowo zamieszczane w oznakowaniu tych produktów.

W przypadku cukrów:

  • gdy jako składnik produktu wykorzystywane są cukry, w wykazie składników wyszczególnia się rodzaje cukrów dodanych do produktu;
  • gdy do produktu dodaje się składniki zawierające cukry (występujące w nich naturalnie lub dodane), wykaz składników produktu zawiera informację o użytym składniku.

Ponadto, konsument ma możliwość zapoznać się z informacją o wartości odżywczej zamieszczoną na ety­kiecie produktu. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w tabeli wartości odżywczej należy obligato­ryjnie podać m.in. ilość cukrów. Informacja ta odnosi się do całkowitej zawartości tego składnika – zarówno występującego naturalnie w użytych do produkcji surowcach, jak i dodanego na etapie produkcji.