Charakterystyka poszczególnych surowców

Fruktoza – nazywana jest cukrem owocowym. To monosacharyd naturalnie obecny w owocach, warzywach, orzechach i miodzie. Ma taki sam wzór chemiczny jak glukoza i galaktoza, ale inny układ strukturalny. Gdy fruktoza dotrze do wątroby ulega przekształceniu w glukozę (50%), mleczan (25%), glikogen (> 15%) i trójglicerydy (3-5%).

Galaktoza – monosacharyd, występuje w produktach mlecznych i niektórych roślinach. Ma taki sam wzór chemiczny jak fruktoza i glukoza, ale inny układ strukturalny. Uwalniana jest podczas procesu trawienia laktozy (cukru mlekowego), gdyż wchodzi w skład tego dwucukru.

Glukoza - najbardziej rozpowszechniony monosacharyd w przyrodzie, występujący w owocach, warzywach, orzechach, syropie glukozowym, syropie glukozowo-fruktozowym, syropie fruktozowym, sacharozie, koncentratach owocowych i miodach. Pierwotne źródło energii dla centralnego systemu nerwowego. Ma taki sam wzór chemiczny jak fruktoza i galaktoza, ale inny układ strukturalny. Większość glukozy w organizmie jest magazynowana w wątrobie i mięśniach w formie glikogenu.

Laktoza – tzw. cukier mlekowy. Dwucukier naturalnie obecny w mleku ssaków (przykładowo zawartość laktozy w mleku krowim wynosi 4,5%). W jelicie cienkim laktaza rozkłada laktozę na składowe cukry proste – glukozę i galaktozę, które ulegają wchłanianiu (absorpcji jelitowej). 

Maltoza - jest wynikiem połączenia 2 cząsteczek glukozy. Produkt częściowej hydrolizy polisacharydu - skrobi. Występuje w słodzie i w piwie.

Miód - składa się głównie z glukozy i fruktozy wytwarzanych z sacharozy, znajdującej się w nektarze z pszczół miodnych. Zawiera śladowe ilości witamin i minerałów. Nieodpowiedni dla dzieci w wieku do jednego roku.

Sacharoza - nazywana również cukrem stołowym, jest najpopularniejszym cukrem. Jest to krystaliczna substancja, otrzymywana głównie z buraków cukrowych lub z trzciny cukrowej.

Sacharoza - jest stosowana w wielu produktach spożywczych, napojach i produktach leczniczych w celu poprawy ich smaku. 

Syrop glukozowo-fruktozowy - wodny roztwór glukozy i fruktozy. Syrop glukozowo-fruktozowy otrzymywany jest z pszenicy oraz z kukurydzy. W przeciwieństwie do wcześniej wymienionych substancji, syrop glukozowo-fruktozowy ma płynną postać i można go stosować bez konieczności uprzedniego rozpuszczania, co ułatwia jego dozowanie.